homelink
chcem sa objednať
Súkromná ambulancia pre deti a dorast.  + Dorastový lekár, Pacienti 0-29 rok

Tlačivá

 

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa /  Potvrdíme u nás po 28 dni:

www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/NOVE_Potvrdenie_osetrujuceho_lekara_dietata.pdf

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa /  Potvrdí gynekológ:

www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/NOVE_Ziadost_o_prispevok_pri_narodeni_dietata.pdf

Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy:

www.gpnr.sk/subory/tlaciva/oslobodenie_tev.pdf

Nájdete nás

Červeného kríža 86/27,
029 01 Námestovo